Nhà Hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

Lịch Biểu Diễn

Giờ diễn:

19h45 ngày 31.12.2021

Giá Vé:

Liên hệ