Nhà Hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

Lịch Biểu Diễn

Giờ diễn:

15h00 ngày 29/4/2024

Giá Vé:

100.000 VNĐ

Giờ diễn:

19h30 tối chủ nhật hàng tuần (từ tháng 4 đến tháng 9/2024))

Giá Vé:

Miễn Phí

Giờ diễn:

19h45 thứ 4, thứ 6

Giá Vé:

300.000 VNĐ

Giờ diễn:

23h - 23h30 thứ 5, thứ 7 hằng tuần

Giá Vé:

Miễn Phí