Nhà Hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

Lịch Biểu Diễn

Giờ diễn:

19h45 các ngày trong tuần, 17h30 chủ nhật, thứ năm nghỉ

Giá Vé:

300.000 VNĐ

Giờ diễn:

19h45 during weekdays, 17h30 Sunday, close on Thursday

Giá Vé:

300.000 VNĐ

Giờ diễn:

19h45 các ngày trong tuần, 17h30 chủ nhật, thứ năm nghỉ

Giá Vé:

300.000 VNĐ

Facebook Chat